Schrijvers archief Number one solutions

Het afgelopen jaar.

2020 was een enorm bewogen jaar voor een ieder van ons. Een jaar waarin groei is geweest maar ook verlies, een jaar waarin voor vele van ons beperkingen zijn gekomen door het Covid-19 virus. Collega’s die ernstig ziek werden en waarvan enkele helaas kwamen te overlijden.

Bij NR 1 Solutions staan we even stil bij alle collega’s en familieleden welke een persoonlijk verlies hebben gehad, maar ondanks alles toch zichzelf 100% zijn blijven inzetten voor NR 1 Solutions.

Het was ook een jaar waarin grenzen verlegd werden, nieuwe doelen gesteld werden om op deze manier een brede assortiment van diensten aan te kunnen bieden. gezien de passie voor veiligheid is in deze richting verder gedacht, zo zijn inmiddels enkele van ons niet alleen BHV-er maar ook Ploegleider-BHV en word in het eerste kwartaal van 2021 Coördinator/Hoofd BHV afgerond.

Number One Solutions wenst u een gezond maar vooral een veilig 2021

Nieuw bezoek adres.

in de zomer van 2020 zijn we verhuist.Het oude bezoek adres was niet meer toereikend genoeg.

Wat veranderd er voor u als klant?

Feitelijk niets, Wij zijn gewoon onder de bij u bekende contactgegevens te bereiken. Het enige wat is gewijzigd is het bezoek adres:

Voorsterstraat 60 6361EV te Nuth

WhatsApp-buurtpreventie groepen niet effectief

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in de buurt, maar er worden nauwelijks criminelen door aangehouden.

Dat blijkt uit onderzoek van Mehlbaum, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Politie en Wetenschap. De onderzoekers volgden ruim een jaar zes WhatsApp-groepen in Almere, Amstelveen, Amsterdam en Tilburg. Daaruit blijkt dat politie en gemeente wel baat hebben bij de Whatsapp-groepen. Wijkagenten blijven op de hoogte van wat er speelt in een wijk. De invloed van de appgroepen op sociale veiligheid lijkt beperkt. Buurtbewoners delen verdachte situaties met elkaar, maar dit heeft slechts in een geval (in Amsterdam) geleid tot aanhoudingen. Terugkoppeling door de politie blijft vaak uit.